Thông báo về việc đăng ký học kỳ phụ năm học 2016_2017 kỳ 2

THông báo về các lớp mở thêm trong kì phụ hè (Đợt 7 - Năm học 2016-2017) (01/06/2017) THông báo về các lớp mở thêm trong kì phụ hè (Đợt 7 - Năm học 2016-2017) - SV phải kiểm tra lại lịch học của mình. Nếu còn vấn đề gì phải phản ánh lại với phòng Đào tạo (206H3) trước 11h00 ngày 05/6/2017 để giải quyết. - Thời gian đăng kí: từ 0h00 ngày 03/6/2017 đến hết ngày 04/6/2017. Chú ý: Thông báo chi tiết xem tại trang Cá nhân

THỜI GIAN BIỂU ÁP DỤNG CHO TOÀN TRƯỜNG (Áp dụng từ 08/08/2016)

BUỔI SÁNG Tiết 01 - 6h45' Tiết 02 - 7h40' Tiết 03 - 8h40' Tiết 04 - 9h40' Tiết 05 - 10h35' BUỔI CHIỀU Tiết 06 - 12h30' Tiết 07 - 13h25' Tiết 08 - 14h25' Tiết 09 - 15h25' Tiết 10 - 16h20' Tiết 11 - 17h15' BUỔI TỐI Tiết 12 - 18h15' Tiết 13 - 19h10' Tiết 14 - 20h05'

Hỗ trợ

Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Đào tạo - P205-A1 Điện thoại: 0438546902 Email:tksv.utt@gmail.com

v/v Đăng ký học lại, học cải thiện

Sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện nộp đơn tại phòng Đào tạo (P.104-H2) Điện thoại: 0435526713

THỜI GIAN BIỂU ÁP DỤNG CHO TOÀN TRƯỜNG (hệ tín chỉ)

BUỔI SÁNG Tiết 01 - 6h45' Tiết 02 - 7h40' Tiết 03 - 8h40' Tiết 04 - 9h40' Tiết 05 - 10h35' BUỔI CHIỀU Tiết 06 - 12h30' Tiết 07 - 13h25' Tiết 08 - 14h25' Tiết 09 - 15h25' Tiết 10 - 16h20' Tiết 11 - 17h15' BUỔI TỐI Tiết 12 - 18h15' Tiết 13 - 19h10' Tiết 14 - 20h05'

v/v Thắc mắc điểm thi, điểm TKHP

sv vào chức năng Tra cứu điểm để tra cứu điểm thi, điểm TBCHK, điểm TBCTL. Mọi thắc mắc liên hệ: P.ĐBCLĐT P409 . ĐT:0435528978

Liên kết hữu ích

THÔNG BÁO

Thông báo điều chỉnh lịch thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - Các lớp 66DLCD27 - 66DLCD28 - 66DLCD29
Thông báo điều chỉnh lịch thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - Các lớp 66DLCD27 - 66DLCD28 - 66DLCD29
Lịch thi lại chính thức học kỳ 2 - 2016 -2017 Hệ Đại Học liên thông
Lịch thi lại chính thức học kỳ 2 - 2016 -2017 Hệ Đại Học liên thông
Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 - Các hệ đại học , cao đẳng , liên thông .
Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 - Các hệ đại học , cao đẳng , liên thông .
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 20/06/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 20/06/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 18/06/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 18/06/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 19/06/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 19/06/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 17/06/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 17/06/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 16/06/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 16/06/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 15/06/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 15/06/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 14/06/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 14/06/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 13/06/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 13/06/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 12/06/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 12/06/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 11/06/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 11/06/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 10/06/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 10/06/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 09/06/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 09/06/2017

Trang:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 62

Lượt truy cập: 417039