Thông báo về việc đăng ký học kỳ phụ năm học 2016_2017 kỳ 2

THông báo về các lớp mở thêm trong kì phụ hè (Đợt 7 - Năm học 2016-2017) (01/06/2017) THông báo về các lớp mở thêm trong kì phụ hè (Đợt 7 - Năm học 2016-2017) - SV phải kiểm tra lại lịch học của mình. Nếu còn vấn đề gì phải phản ánh lại với phòng Đào tạo (206H3) trước 11h00 ngày 05/6/2017 để giải quyết. - Thời gian đăng kí: từ 0h00 ngày 03/6/2017 đến hết ngày 04/6/2017. Chú ý: Thông báo chi tiết xem tại trang Cá nhân

THỜI GIAN BIỂU ÁP DỤNG CHO TOÀN TRƯỜNG (Áp dụng từ 08/08/2016)

BUỔI SÁNG Tiết 01 - 6h45' Tiết 02 - 7h40' Tiết 03 - 8h40' Tiết 04 - 9h40' Tiết 05 - 10h35' BUỔI CHIỀU Tiết 06 - 12h30' Tiết 07 - 13h25' Tiết 08 - 14h25' Tiết 09 - 15h25' Tiết 10 - 16h20' Tiết 11 - 17h15' BUỔI TỐI Tiết 12 - 18h15' Tiết 13 - 19h10' Tiết 14 - 20h05'

Hỗ trợ

Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Đào tạo - P205-A1 Điện thoại: 0438546902 Email:tksv.utt@gmail.com

v/v Đăng ký học lại, học cải thiện

Sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện nộp đơn tại phòng Đào tạo (P.104-H2) Điện thoại: 0435526713

THỜI GIAN BIỂU ÁP DỤNG CHO TOÀN TRƯỜNG (hệ tín chỉ)

BUỔI SÁNG Tiết 01 - 6h45' Tiết 02 - 7h40' Tiết 03 - 8h40' Tiết 04 - 9h40' Tiết 05 - 10h35' BUỔI CHIỀU Tiết 06 - 12h30' Tiết 07 - 13h25' Tiết 08 - 14h25' Tiết 09 - 15h25' Tiết 10 - 16h20' Tiết 11 - 17h15' BUỔI TỐI Tiết 12 - 18h15' Tiết 13 - 19h10' Tiết 14 - 20h05'

v/v Thắc mắc điểm thi, điểm TKHP

sv vào chức năng Tra cứu điểm để tra cứu điểm thi, điểm TBCHK, điểm TBCTL. Mọi thắc mắc liên hệ: P.ĐBCLĐT P409 . ĐT:0435528978

Liên kết hữu ích

THÔNG BÁO

Danh sách phòng thi HK 2 - 2015 -2016 ngày 15/06/2016 Hệ Đại học liên thông
Danh sách phòng thi HK 2 - 2015 -2016 ngày 15/06/2016 Hệ Đại học liên thông
Danh sách phòng thi HK 2 - 2015 -2016 ngày 14/06/2016 Hệ Đại học liên thông
Danh sách phòng thi HK 2 - 2015 -2016 ngày 14/06/2016 Hệ Đại học liên thông
Danh sách phòng thi HK 2 - 2015 -2016 ngày 13/06/2016 Hệ Đại học liên thông
Danh sách phòng thi HK 2 - 2015 -2016 ngày 13/06/2016 Hệ Đại học liên thông
Danh sách phòng thi HK 2 - 2015 -2016 ngày 11/06/2016 Hệ Đại học liên thông
Danh sách phòng thi HK 2 - 2015 -2016 ngày 11/06/2016 Hệ Đại học liên thông
Danh sách phòng thi HK 2 - 2015 -2016 ngày 10/06/2016 Hệ Đại học liên thông
Danh sách phòng thi HK 2 - 2015 -2016 ngày 10/06/2016 Hệ Đại học liên thông
Danh sách phòng thi HK 2 - 2015 -2016 ngày 09/06/2016 Hệ Đại học liên thông
Danh sách phòng thi HK 2 - 2015 -2016 ngày 09/06/2016 Hệ Đại học liên thông
Danh sách phòng thi HK 2 - 2015 -2016 ngày 08/06/2016 Hệ Đại học liên thông
Danh sách phòng thi HK 2 - 2015 -2016 ngày 08/06/2016 Hệ Đại học liên thông
Danh sách phòng thi HK 2 - 2015 -2016 ngày 07/06/2016 Hệ Đại học liên thông
Danh sách phòng thi HK 2 - 2015 -2016 ngày 07/06/2016 Hệ Đại học liên thông
Danh sách thi học kỳ 2 - 2015 -2016 - Ngày 06/06/2016 Hệ Đại Học Liên Thông
Danh sách thi học kỳ 2 - 2015 -2016 - Ngày 0606/2016 Hệ Đại Học Liên Thông
Danh sách thi học kỳ 2 - 2015 -2016 - Ngày 04,05/06/2016 Hệ Đại Học Liên Thông
Danh sách thi học kỳ 2 - 2015 -2016 - Ngày 04,05/06/2016 Hệ Đại Học Liên Thông
Lịch thi chính thức học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 hệ đại học liên thông
Lịch thi chính thức học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 hệ đại học liên thông
Lịch thi dự kiến học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 - Hệ Đại Học Liên Thông
Lịch thi dự kiến học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 - Hệ Đại Học Liên Thông
Danh sách thi lại ngày 27/05/2016 lớp 65DLCD24
Danh sách thi lại ngày 27/05/2016 lớp 65DLCD24
Thông báo về việc cấm thi do nợ học phí
Thông báo về việc cấm thi do nợ học phí
Danh sách thi lại môn Nền và Móng ( DL2DD33 ) ngày 14/05/2016
Danh sách thi lại môn Nền và Móng ( DL2DD33 ) ngày 14/05/2016

Trang:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 16

Lượt truy cập: 298269