Thông báo về việc đăng ký học kỳ phụ năm học 2016_2017 kỳ 2

THông báo về các lớp mở thêm trong kì phụ hè (Đợt 7 - Năm học 2016-2017) (01/06/2017) THông báo về các lớp mở thêm trong kì phụ hè (Đợt 7 - Năm học 2016-2017) - SV phải kiểm tra lại lịch học của mình. Nếu còn vấn đề gì phải phản ánh lại với phòng Đào tạo (206H3) trước 11h00 ngày 05/6/2017 để giải quyết. - Thời gian đăng kí: từ 0h00 ngày 03/6/2017 đến hết ngày 04/6/2017. Chú ý: Thông báo chi tiết xem tại trang Cá nhân

THỜI GIAN BIỂU ÁP DỤNG CHO TOÀN TRƯỜNG (Áp dụng từ 08/08/2016)

BUỔI SÁNG Tiết 01 - 6h45' Tiết 02 - 7h40' Tiết 03 - 8h40' Tiết 04 - 9h40' Tiết 05 - 10h35' BUỔI CHIỀU Tiết 06 - 12h30' Tiết 07 - 13h25' Tiết 08 - 14h25' Tiết 09 - 15h25' Tiết 10 - 16h20' Tiết 11 - 17h15' BUỔI TỐI Tiết 12 - 18h15' Tiết 13 - 19h10' Tiết 14 - 20h05'

Hỗ trợ

Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Đào tạo - P205-A1 Điện thoại: 0438546902 Email:tksv.utt@gmail.com

v/v Đăng ký học lại, học cải thiện

Sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện nộp đơn tại phòng Đào tạo (P.104-H2) Điện thoại: 0435526713

THỜI GIAN BIỂU ÁP DỤNG CHO TOÀN TRƯỜNG (hệ tín chỉ)

BUỔI SÁNG Tiết 01 - 6h45' Tiết 02 - 7h40' Tiết 03 - 8h40' Tiết 04 - 9h40' Tiết 05 - 10h35' BUỔI CHIỀU Tiết 06 - 12h30' Tiết 07 - 13h25' Tiết 08 - 14h25' Tiết 09 - 15h25' Tiết 10 - 16h20' Tiết 11 - 17h15' BUỔI TỐI Tiết 12 - 18h15' Tiết 13 - 19h10' Tiết 14 - 20h05'

v/v Thắc mắc điểm thi, điểm TKHP

sv vào chức năng Tra cứu điểm để tra cứu điểm thi, điểm TBCHK, điểm TBCTL. Mọi thắc mắc liên hệ: P.ĐBCLĐT P409 . ĐT:0435528978

Liên kết hữu ích

THÔNG BÁO

Thông báo về đợt thi cải thiện - Tháng 3/2019
Thông báo về đợt thi cải thiện - Tháng 3/2019
Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2018 2019 - Hệ Đại Học Liên Thông
Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2018 2019 - Hệ Đại Học Liên Thông
Lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 - Các khóa 66,67,68,69
Lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 - Các khóa 66,67,68,69
Lịch thi lại học kỳ 2 - 2017 -2018 - Hệ Đại Học Liên Thông
Lịch thi lại học kỳ 2 - 2017 -2018 - Hệ Đại Học Liên Thông
Thông báo về việc hủy một số học phần đăng kí thi cải thiện (Đợt tháng 9/2018)
Thông báo về việc hủy một số học phần đăng kí thi cải thiện (Đợt tháng 9/2018)
Kiểm tra danh sách thi cải thiện đợt tháng 9/2018
Kiểm tra danh sách thi cải thiện đợt tháng 9/2018
[Thi lại kỳ 2 năm 2017-2018] Danh sách phòng thi ngày 18,19/8/2018
[Thi lại kỳ 2 năm 2017-2018] Danh sách phòng thi ngày 18,19/8/2018
Thông báo về đợt thi cải thiện (Đợt tháng 9/2018)
Thông báo về đợt thi cải thiện (Đợt tháng 9/2018)
Thông báo về nhận đơn phúc khảo bài thi hết học phần kỳ 2 - 2017 - 2018
Thông báo về nhận đơn phúc khảo bài thi hết học phần kỳ 2 - 2017 - 2018
Thông báo về việc đăng danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 - 2018
Thông báo về việc đăng danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 - 2018
Thông báo về việc đăng danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 - 2018
Thông báo về việc đăng danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 - 2018
Thông báo về đợt thi cải thiện (Đợt tháng 3/2018)
Thông báo về đợt thi cải thiện (Đợt tháng 3/2018)
Lịch thi chính thức học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - Toàn trường
Lịch thi chính thức học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - Toàn trường
Lịch thi dự kiến học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - Toàn trường
Lịch thi dự kiến học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - Toàn trường
Thông báo về việc phúc khảo
Phúc khảo điểm thi kết thúc học phần lần 2 - học kỳ 1 năm 2017 - 2018.

Trang:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 14

Lượt truy cập: 298169