Tra cứu kết quả học, Xử lý học vụ

Sinh viên tra cứu điểm học tập, điểm TBCTL tại chức năng: Tra cứu điểm. Tra cứu xử lý học vụ tại chức năng: Tra cứu điểm rèn luyện và xử lý học vụ. (Chú ý: Sinh viên cần nắm rõ quy chế 43)

THỜI GIAN BIỂU ÁP DỤNG CHO TOÀN TRƯỜNG (hệ niên chế)

BUỔI SÁNG Tiết 01 - 6h45' Tiết 02 - 7h35' Tiết 03 - 8h25' Tiết 04 - 9h20' Tiết 05 - 10h10' Tiết 06 - 11h00' BUỔI CHIỀU Tiết 07 - 12h30' Tiết 08 - 13h20' Tiết 09 - 14h10' Tiết 10 - 15h05' Tiết 11 - 15h55' Tiết 12 - 16h45'

Hỗ trợ

Mọi thắc mắc liên hệ: Phòng Đào tạo - P205-A1 Điện thoại: 0438546902 Email:tksv.utt@gmail.com

v/v Đăng ký học lại, học cải thiện

Sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện nộp đơn tại phòng Đào tạo (P.104-H2) Điện thoại: 0435526713

THỜI GIAN BIỂU ÁP DỤNG CHO TOÀN TRƯỜNG (hệ tín chỉ)

BUỔI SÁNG Tiết 01 - 6h45' Tiết 02 - 7h40' Tiết 03 - 8h40' Tiết 04 - 9h40' Tiết 05 - 10h35' BUỔI CHIỀU Tiết 06 - 12h30' Tiết 07 - 13h25' Tiết 08 - 14h25' Tiết 09 - 15h25' Tiết 10 - 16h20' Tiết 11 - 17h15' BUỔI TỐI Tiết 12 - 18h15' Tiết 13 - 19h10' Tiết 14 - 20h05'

v/v Thắc mắc điểm thi, điểm TKHP

sv vào chức năng Tra cứu điểm để tra cứu điểm thi, điểm TBCHK, điểm TBCTL. Mọi thắc mắc liên hệ: P.ĐBCLĐT P409 . ĐT:0435528978

Liên kết hữu ích

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên Khoá 67 và Hướng dẫn sinh viên sử dụng chương trình Quản lý đào tạo
Danh sách sinh viên Khoá 67 và Hướng dẫn sinh viên sử dụng chương trình Quản lý đào tạo
Danh sách sinh viên Khoá 67 và Hướng dẫn sinh viên sử dụng chương trình Quản lý đào tạo
Danh sách sinh viên Khoá 67 và Hướng dẫn sinh viên sử dụng chương trình Quản lý đào tạo
Danh sách sinh viên Khoá 67 và Hướng dẫn sinh viên sử dụng chương trình Quản lý đào tạo
Danh sách sinh viên Khoá 67 và Hướng dẫn sinh viên sử dụng chương trình Quản lý đào tạo
Danh sách sinh viên Khoá 67 và Hướng dẫn sinh viên sử dụng chương trình Quản lý đào tạo
Danh sách sinh viên Khoá 67 và Hướng dẫn sinh viên sử dụng chương trình Quản lý đào tạo
Danh sách sinh viên Khoá 67 và Hướng dẫn sinh viên sử dụng chương trình Quản lý đào tạo
Danh sách sinh viên Khoá 67 và Hướng dẫn sinh viên sử dụng chương trình Quản lý đào tạo
Thông báo thanh toán học phí trực tuyến
Thông báo thanh toán học phí trực tuyến
Thông báo thanh toán học phí trực tuyến
Thông báo thanh toán học phí trực tuyến
Phòng Tài chính - Kế toán giải quyết sinh viên thôi học lấy xác nhận nộp học phí vào các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần.
Phòng Tài chính - Kế toán giải quyết sinh viên thôi học lấy xác nhận nộp học phí vào các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần.
Gia hạn thời gian đăng kí học hè 2015 đến hết ngày thứ 2, 22/6/2015
1. Gia hạn thời gian đăng kí học hè 2015 đến hết ngày thứ 2, 22/6/2015
Danh sách sinh viên K65 Hệ DHCQ (Cơ sở Thái Nguyên)
Danh sách sinh viên K65 Hệ DHCQ (Cơ sở Thái Nguyên)
Thông báo nghỉ học sáng T4, ngày 29/10/2014
2014
Danh sách sinh viên Hệ ĐHCQ K64 ( Cơ sở Thai Nguyen)
Danh sách sinh viên Hệ ĐHCQ K64 ( Cơ sở Thai Nguyen)
Hướng dẫn sinh viên sử dụng chương trình Quản lý đào tạo
Hướng dẫn sinh viên đăng ký tín chỉ, tra cứu điểm, đăng ký tin nhắn, email... Tải tại file đính kèm

Trang:  [1]

In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 37

Lượt truy cập: 42971